Studentai skuba į Erasmus + traukinį

Spalio 4–5 dienomis Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros ir Verslo ir technologijų fakultetuose vyko atrankos, kuriose savo galimybes išmėgino studentai, norintys išvykti į Erasmus+ dalines studijas, praktiką ar absolvento praktiką pavasario semestre.

Kolegijos studentai gali pretenduoti į Erasmus+ dalines studijas ir praktiką, jeigu yra atsiskaitę už visus studijų dalykus, neturi akademinių skolų ir gerai moka užsienio kalbą. Absolvento praktika skirta tiems, kurie sėkmingai apgynė baigiamąjį darbą.

Įprasta, kad studentai noriau renkasi Erasmus+ praktiką, nes jos trukmė yra trumpesnė už studijų (2–3 mėn.). Be to, praktiką atliekantis studentas neprivalo studijuoti kelių dalykų, atidžiai susitelkia tik į vieną, jis parsiveža daugiau panašios patirties ir vienos srities žinių.

Erasmus atributika

Atranka – atsakingas renginys, todėl joje dalyvauja Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus darbuotojos, fakultetų prodekanės ir katedrų vedėjai. Atrankos metu pokalbis vyksta anglų arba priimančios šalies kalba. Pokalbio metu siekiama įvertinti studento motyvaciją vykti studijuoti arba atlikti praktikos užsienio šalyje, pasikalbama apie jo tarptautinę ir studentišką patirtį. Komisija taip pat atkreipia dėmesį į studento pasiekimus, pataria, kur reikėtų labiau pasistengti norint išvykti į studijas arba praktiką.

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus darbuotojos papasakojo, kad šią savaitę vykusioje atrankoje dalyvavo 12 studentų, norinčių rinktis dalines studijas (6 vaikinai ir 6 merginos) ir 35 studentai, kurių tikslas – praktika užsienyje. Studentai, norintys išvykti studijuoti, pirmenybę teikė Estijai, Italijai, Graikijai, Portugalijai. Planuojančių praktiką užsienyje pasirinkimas – Latvija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Portugalija, Kroatija, Vokietija, Italija, Estija, Švedija, Malta, Norvegija, Austrija, Nyderlandų Karalystė. Erasmus+ praktiką noriau rinkosi merginos (atrankoje dalyvavo 26 merginos ir 9 vaikinai). Apskritai galima pasakyti, kad šiais mokslo metais studentai dažniausiai buvo nusiteikę vykti į  Portugaliją ir Italiją. Studijuoti užsienyje labiausiai nori Organizacijos komunikacijos vadybos studijų programos studentai, o praktika užsienyje intensyviai domisi Bendrosios praktikos slaugos programos atstovai. Įdomu, kad šiais metais Erasmus+ praktiką rinkosi net 5 Burnos higienos studijų programos studentės.

Gina Ozekauskaite
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja Gina Ožekauskaitė

Kaip teigia Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja Gina Ožekauskaitė, į šių metų atranką atėjo nemažai tokių studentų, kurie jau dabar yra daug pasiekę gyvenime: jie savanoriavo, dirbo ar tiesiog turi tvirtą ateities viziją. Net 17 studentų pareiškė norą antrą kartą dalyvauti Erasmus+ mainų programoje. Vadinasi, rinktis Erasmus+ tikrai verta.

Tiems, kurie dalyvaus kitose atrankose pavasarį, patariama atsakingai žiūrėti į atrankos kriterijus, pasirengti pokalbiui. Pastebėta, kad kartais studentams trūksta ryžto, motyvacijos. Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja pataria dokumentus pildyti ne paskutinę minutę, nes taip galima pavėluoti įšokti į Erasmus+ traukinį. Studentai patys turi sekti informaciją apie skelbiamas atrankas, nenumoti ranka ir nelaukti, kol kas nors ateis jų paraginti. Be to, nereikėtų remtis iš buvusių studentų gauta ir spėjusia pasenti informacija dėl studijų laikotarpio, dalykų pasirinkimo, apgyvendinimo, lėšų. Susidomėję studijomis ir praktika užsienyje gali kreiptis į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių, ten bus suteikta visa informacija, susijusi su Erasmus+ mainų programa (Centriniai rūmai (Aušros al. 40), 209 kabinetas, el. p.: g.ozekauskaite@svako.lt, v.guseviciene@svako.lt).

Spalio mėnesį vyks papildoma atranka Erasmus+ dalinėms studijoms pavasario semestre ir praktikai. 2017 m. kovo mėnesį bus renkami studentai, kurie į praktiką išvyks 2017 m. vasarą, studijuos arba atliks praktiką užsienyje 2017–2018 m. m. rudens semestrą.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistė

Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Urtės Drąsutytės nuotraukos

Erasmus mašina

 

 

Facebook komentarai