„Studijozai“ kvadratu, mūza, šiluma ir …

Dažną vakarą didžiuosiuose Šiaulių valstybinės kolegijos pastato languose ilgai dega šviesos, o arčiau priėjus galima išgirsti gyvos muzikos garsų. Aktų salėje repetuoja studentų muzikos grupė „Studijozai“.

2009 m. susibūrusi grupė jau tapo neatsiejama Šiaulių valstybinės kolegijos gyvenimo dalimi: „Studijozai“ dainuoja mokslo metų pradžios ir pabaigos renginiuose, dovanoja dainas diplomų įteikimo dieną, dalija gerą nuotaiką kitose studentų šventėse.

Visi aukštųjų mokyklų kolektyvai, reikia pripažinti, pasmerkti laikinumui. Žmogus pradeda studijuoti, pasirenka patinkančią veiklą po paskaitų. Jeigu tai tinka ir patinka, meninė ar sportinė veikla paprastai tęsiasi tiek, kiek trunka studijos. Kai baigiasi mokslai, dažniausiai muzikinio ar sportinio kolektyvo laukia neišvengiama kaita. Štai kad ir šiemet – rudenį „Studijozai“ atsinaujino iš esmės, grupėje beveik vien tik pirmakursiai. Išimtis – gitara grojantis antrakursis Mantas.

Vis dėlto „Studijozų“ atveju teigti, kad viskas yra tik laikina, būtų neteisinga. Prieš kiek mažiau nei 10 metų dabartinio Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėjos ir Šiaulių valstybinės kolegijos kultūrinės veiklos organizatorės Rasos Guntienės pasodintas medis duoda vaisių. 2017 metais susibūrė kolegijos absolventai, buvę „Studijozai“. Jie pasivadino grupe „Studi‘O“. „Studi‘O“ ir yra „Studijozų“ senbuviai. Tai Gintarė, Evelina, Andrius ir Eimantas, dėstytojas Rimantas ir jų vadovė Rasa Guntienė.

Šis mūsų pasakojimas apie muziką, draugystę, širdžių šilumą ir svajones. Kadangi tie patys žmonės, kurie dabar sudaro grupę „Studi‘O“ pradėjo nuo „Studijozų“, senuoju vardu juos vadinsime ir toliau.Studiozai pradžiai Apie naujuosius „Studijozus“ – pasakojimas vėliau.

Nuo ko viskas prasidėjo ir prasideda

Su „Studijozais“ nuo pat grupės atsiradimo dirba tas pats žmogus. Kaip papasakojo Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėja ir Šiaulių valstybinės kolegijos kultūrinės veiklos organizatorė Rasa Guntienė, idėją suburti dainuojančius ir grojančius kūrybingus kolegijos studentus pasiūlė direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė. Taip atsirado kultūrinės veiklos organizatoriaus etatas, kuris buvo padalytas specialistėms, pasirengusioms dirbti su dainuoti ir šokti norinčiais studentais. Rasa Guntienė 2009 metais paskelbė, kad kuriama studentų muzikos grupė.

Kolektyvo pavadinimas (beje, kaip ir daugelis kitų dalykų) sugalvotas kartu. Kodėl „Studijozai“? Toks pavadinimas atsirado tikrai ne iš karto. Kadangi grupę sudaro jauni, energingi, įdomūs, šiek tiek kitokie ir „spalvoti“, kitaip pasaulį matantys, romantiški studentai, nuspręsta pavadinime palikti žodžio šaknį stud. Kita žodžio dalis reiškia jaunatvišką šėlsmą ir polėkį.

Pirmieji „Studijozų“ nariai susirinko perskaitę kvietimą-skelbimą. O vėliau, bėgant metams, nauji studentai prie kolektyvo prisijungdavo įvairiausiais būdais: perduodant reklamą „iš lūpų į lūpas“, iš atgarsių ir atsiliepimų apie tokius „Studijozus“, iš „Studijozų“ pasirodymų. Dalį naujų narių atsivesdavo patys „Studijozai“, kai kurie atsiliepdavo į socialiniame tinkle Facebook pasirodančias žinutes. Pati Rasa sako, kad kai kuriuos studentus ji tiesiog sustabdydavo gatvėje, jeigu tik žmogus pasirodydavo įdomus ir kitoks.

Vadovei antrina ir buvę studentai. Pasak jų, norintis tapti „Studijozų“ nariu studentas turi būti aktyvus ir, žinoma, išskirti gerais dainavimo ar instrumento valdymo gebėjimais. Tokie studentai „Studijozus“ susiranda patys, seka informaciją, socialiniame tinkle Facebook skelbiamas naujienas, rašo žinutes, kad norėtų prisijungti prie kolektyvo, atkreipia dėmesį į kasmet stenduose viešai skelbiamus kvietimus, ateina patys pasikalbėti su vadove R. Guntiene.

Per visą laikotarpį „Studijozuose“ dainavo, grojo, kūrė apie 50 studentų. Šiuo metu grupėje yra 10 narių.

Nuo repeticijų iki koncertų

Muzikuojančio jaunimo vadovė, ir jos, kaip pati Rasa sako, draugai papasakojo, kokia yra grupės kasdienybė, pasiruošimas koncertams.

„Studijozai“ negali tiksliai pasakyti, kaip dažnai jie koncertuoja. Kaip teigia Rasa, būna, kad per vieną mėnesį vyksta keli koncertai, būna visai ramus laikas, kuris skiriamas ne koncertams, o repeticijoms. Pasitaiko, kad „Studijozai“ atsisako koncertuoti, nes jiems svarbi ne kiekybė, o kokybė. Šiokį tokį štilį galima stebėti tada, kai vieni studentai pabaigia studijas, o kiti dar nedrįsta ateiti į kolektyvą. Jeigu senbuviai, kurie yra kviečiami koncertuoti, yra išsibarstę po Europą, kolektyve taip pat laikina tyla. Bet… ji trunka labai trumpai.

Grupės repeticijos vyksta pagal poreikį. Yra tekę repetuoti kasdien nuo 17 iki 23 val., bet paprastai buriamasi 2–3 kartus per savaitę. „Studijozams“ negaila laiko repeticijoms, jie siekia aukštos muzikinės kokybės, kuri džiugintų ne tik žiūrovus, bet tenkintų ir pačius muzikantus.

Vadovė Rasa Guntienė yra „Studijozų“ sceninio įvaizdžio kūrėja. Mintį, kuri ateina į galvą, Rasa įvelka į žodžio drabužį – papasakoja, kaip viską įsivaizduoja, rodo nuotraukas, pasiunčia nuorodą. Dažniausiai grupė  „palaimina“ sumanymą, o po to jau kuria visi.

Dar vienas dainuojantiems žmonėms svarbus dalykas, aišku, yra dainos. Jų „Studijozų“ repertuare, kaip teigia Rasa Guntienė, greičiausiai yra daugiau nei 100. Ir vadovė, ir patys muzikantai, paklausti apie pačią pačiausią dainą, atsakymo ilgai neieško – visiems arčiausiai širdies yra Egidijaus Sipavičiaus koncertuose pradėjusi skambėti ir vėliau „Studijozų“ su didžiausia šiluma ir džiaugsmu atliekama daina „Gera“. Rasa pridūrė, kad buvo laikas, kai visiems labiausiai patiko G. Paškevičiaus „Šiam pasauly“, N. Malūnavičiūtės „Šalia“. Repertuarą kolektyvas taip pat parenka kartu. Dažniausiai Rasa pasiūlo, kad į kitą repeticiją visi „Studijozai“ atsineštų po tris mėgstamiausias dainas, kurias norėtų dainuoti, tas, kurios „veža“. Žinoma, galutinis sprendimas dainuoti arba nedainuoti priimamas įvertinus studento dainavimo galimybes, balso tembrą, artistiškumą, charizmą ir kitus niuansus, būtinai visada pasitarus su tuo studentu ir, žinoma, paprašius kolektyvo pritarimo (arba nesulaukus pritarimo).

Patys grupės nariai tokį repertuaro formavimo būdą vertina labai teigiamai. Jie mano, kad Rasa geriau jaučia, kas tiks ir kas ne.   

Paklausti apie pirmąjį arba įsimintiniausią koncertą, „Studijozai“ ir jų vadovė noriai pasidalijo prisiminimais. Rasa papasakojo apie 2011 m. gegužę, t. y. vos antraisiais „Studijozų“ gyvavimo metais, nuaidėjusius „Pavasarinius sentimentus“. „Pavasariniai sentimentai“ tikrai nebuvo pirmasis „Studijozų“ pasirodymas. Bet koncertu, kurį sudarė dvi dalys, jį būtų galima pavadinti. Tai buvo naujas ir netikėtas dalykas. Iki paskutinės minutės niekas nežinojo, kad su studentu Valentu garsiąją dainą „Švieski man vėl“ atliks Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Saulius Palepšaitis. Taip pat niekas neįtarė, kad kolegijos direktorę šokti pakvies tuo metu kaip jūrų kapitonas pasipuošęs studentas Deividas. Koncerte netrūko aplodismentų, nuoširdžių komplimentų, susižavėjimo šūksnių ir tiesiog šiltų emocijų. Grupės nariai prisiminė, kad pirmasis koncertas įvyko tuometinės Šiaulių kolegijos aktų salėje – buvo sukurtas mažas spektaklis. Renginyje bendruomenės nariams ir studentams pasakota apie žmonių draugystę: grupės nariai sėdėjo prie laužo, dainavo dainas, skaitė seniai matyto geriausio draugo laišką ir dalijosi džiugiais prisiminimais, jaunystės akimirkomis.

Koncertinės veiklos pradžia
Koncertinės veiklos pradžia
„Pavasarinių sentimentų“ koncertas
„Pavasarinių sentimentų“ koncertas

Daug prisiminimų apie „Studijozų“ istoriją turi nuo pat pradžios muzikos grupės veikloje dalyvaujanti Gintarė.

Gintarė dainuoja
Gintarė ir Andrius dainuoja

Prie įsimintiniausių pasirodymų ji priskyrė 2014 m. spalio mėn. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose įvykusį romansų vakarą „Paskutinė gėlė“. Jame dalyvavo daug gerai vertinamų muzikos kolektyvų. Džiugu buvo būti tarp profesionalų, nes taip ir pats muzikuojantis studentas supranta, kad jis siekia kaip tik to. Po šio renginio „Studijozų“ pasirodymų tik daugėjo.

Romansų vakaras N. Akmenėje_Paskutinė gėlė_2014 10 17
Pasirodymas romansų vakare

„Studijozai“ neįsivaizduojami ir be žavios tamsiaplaukės Evelinos.

Evelina dainuoja
Evelina dainuoja

Evelinai įstrigo ,,Naisių vasaros bardų vakarai“. Ten grupė parodė savo programą kartu su poezijos, kurios autorius – grupės narys Algirdas Navickas, intarpais. Visi buvo atsipalaidavę, nuostabiai skambėjo balsai, atlikti širdžiai mieli kūriniai, o ir publika „Studijozus“ priėmė ypatingai šiltai: tai juokėsi, tai braukė ašarą. Po pasirodymo žmonės klausinėjo, kur dar galima pamatyti ir išgirsti grupės pasirodymų. Buvo taip tikra, išjausta iki pat sielos gelmių. Kaip teigia tame koncerte groję grupės nariai, sukurti tokią atmosferą puikiai sugeba jų vadovė Rasytė, kuri savo žodžiais, idėjomis įkvepia ir papuošia kiekvieną renginį. Muzikantai Rasą vadina varomąja jėga, savo MŪZA.

Visi Naisiuose
Koncertas Naisiuose
Rasa
Grupės vadovė Rasa
Groja Rimantas Radzevičius
Groja Rimantas Radzevičius

„Studijozai“ savo patrauklumo priežastis aiškina paprastai. Visų pirma motyvuoja puikios sąlygos repetuoti, koncertuoti ir įgyvendinti visas idėjas. Grupė nuoširdžiai dėkoja Šiaulių valstybinės kolegijos direktorei, kurios rūpesčiu kasmet papildomi ir atnaujinami svarbiausi muzikantų įrankiai – instrumentai. Iš pat pradžių buvo tik dvi gitaros ir fortepijonas, šiuo metu naudojamasi nauja aparatūra (muzikos kolonėlėmis, mikrofonais, stovais, būgnais, perkusijos priedais ir kt.). Visi kolektyvo nariai, su savo asmenybių skirtumais ir panašumais  susikūrė energetiškai stiprią ir šiltą darbo (scenos) atmosferą. Į repeticijas jie ateina su gera nuotaika, o išeina su dar geresne. „Studijozai“ vieni kitus labai palaiko, pataria, kaip daryti geriau, nekonfliktuoja, o tik mokosi ir pasidžiaugia, kad dabar yra kartu. Tokia kūrybos atmosfera, nuoširdumas ir noras duoti kitam nereikalaujant atlygio yra pačios didžiausios vertybės, kurios iki šių dienų išlaiko kolektyvą tvirtą.

Studijozai studijoje

Planuose – kelionė

„Studijozai“ turi bendrą gražią svajonę. Paprašyti pasvajoti, kur dėtų slapto mecenato padovanotus 100 000 eurų, ir grupės nariai, ir jų vadovė prasitaria taupantys kelionei. Kur? Galbūt aplink pasaulį, galbūt dar kur nors kitur… O kol kas grupė jaunų, kūrybingų, taisykles laužančių žmonių keliauja po savo gražų spalvotą pasaulį, kuriame daug muzikos, šilumos, harmonijos, kalba apie tikrąsias vertybes. Kaip teigia grupei vadovaujanti ir šiuos jaunus žmones geriausiai pažįstanti Rasa Guntienė, „Studijozai“ – tai tikras, nesumeluotas džiaugsmas. Jie gyvena, o ne imituoja gyvenimą, jie myli, o ne imituoja mylėjimą, jie kalbasi, o ne imituoja pašnekesį. Patiems grupės nariams jų veikla asocijuojasi su trimis žodžiais – ENERGIJA, ŠILUMA, MUZIKA. Galima tik pridurti, kad „Studijozai“ šias vertybes ne tik kaupia, bet ir dosniai dalija kitiems.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistė

Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Facebook komentarai