Dalyvavimas projekte – dar vienas žingsnis karjeros link

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos trečiakursės džiaugiasi projekte „XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“ sukaupta patirtimi ir naudingais atradimais.

Odeta Kalpokaitė, Rasa Remeikaitė ir Daiva Valiūnaitė pasakoja, kad projekte „XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“ jos atsidūrė tik Vadybos ir komunikacijos katedros vedėjos daktarės Rasos Pocevičienės dėka. Dėstytoja pasiūlė dalyvauti tokiame tyrime, pasiūlymas pasirodė patrauklus ir labai įdomus. Merginos nutarė, kad tai netgi susiję su jų ateitimi, todėl nusprendė įsitraukti į projektą.

Kalpokaite_Valiunaite_Remeikaite

Tyrimo esmė ir rezultatai

Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus, Utenos, Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 2 d. iki gruodžio 15 d. Projekte darbavosi Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių (Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijų) studentų mokslinių draugijų nariai. Atliekant projekte numatytus darbus apklausta 3 tūkstančiai studentų, 200 darbdavių, atlikta 5 kolegijų studijų programose numatytų bendrųjų kompetencijų analizė. Odeta, Rasa ir Daiva kartu su žmonėmis iš kitų kolegijų rengė anketas, skirtas studentams ir darbdaviams. Vėliau merginos anketas platino ir surašydavo gautą informaciją. Apibendrinus tyrimo rezultatus, buvo pastebėta dermė tarp analizuojamų XXI amžiaus bendrųjų kompetencijų. Paaiškėjo, kad studentai didžiausią prioritetą teikia bendravimo gimtąja kalba kompetencijai, kuri 100 proc. plėtojama aukštojo mokslo įstaigų įgyvendinamose programose. Darbdaviai kaip aktualiausią išskiria socialinio ir pilietinio aktyvumo kompetenciją. Mažiausiai svarbos jie suteikia skaičiavimo ir tiksliųjų bei gamtos mokslų kompetencijoms, kultūriniam sąmoningumui ir jo raiškai. Paaiškėjo, kad darbdaviai nelaiko atsakingumo kompetencijos aktualiausia, tačiau jai teikia didžiausią prioritetą. Buvo padaryta išvada, kad aukštojo mokslo įstaigų įgyvendinamose studijų programose taip pat nemažai dėmesio skiriama bendravimo užsienio kalba, skaitmeninio raštingumo ir mokymosi mokytis kompetencijų plėtotei. Studijų programose mažiausiai dėmesio skiriama kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos plėtotei. Odeta, Rasa ir Daiva teigia, kad jas pačias nustebino tas faktas, kad tiek darbdaviai, tiek studentai vienodai apibūdina tai, ko trūksta pasirengimo karjerai sistemoje, ir tai, kas yra gerai.

Nauda visiems

Projektas buvo naudingas kelioms šalims: darbdaviai galėjo išsakyti, kokių kompetencijų, jų nuomone, reikia norint dirbti šiuolaikinėje įmonėje, o studentai turėjo galimybę papasakoti, ko jie tikisi iš šiuolaikinių įmonių.

Merginos pabrėžia, kad jos visada galėjo reikšti savo nuomonę ir generuoti idėjas. Tyrimo vykdymo metu studentės kartu su katedros vedėja aptarė probleminius klausimus, planavo tolimesnius veiksmus. Ateityje merginos planuoja dalyvauti kokioje nors mokslinėje konferencijoje ir pristatyti šį projektą. Dalyvavimas tyrime buvo naudingas ir pačioms jaunosioms tyrėjoms. Jos pabrėžia projekto metu išmokusios, kaip reikia bendrauti su darbdaviais, nes turėjo iš jų paimti interviu. Taip pat pagerėjo komandinio darbo įgūdžiai, kurso draugės išmoko dar labiau išklausyti viena kitą, tiksliau reikšti mintis. Be to, projektas trečiakursėms suteikė galimybę atskleisti savo privalumus ir parodyti, ko jos išmoko studijų metu.

Trečias kursas jau įpusėjo. Įmonių ir įstaigų administravimą studijuojančios Odeta, Rasa ir Daiva – aktyvios ir linkusios tobulėti merginos. Pabaigusios mokslus, jos visos norėtų dirbti pagal specialybę. Dirbant šį darbą, kiekvieną dieną laukia iššūkiai, dienos tikrai nėra nuobodžios, reikia turėti kuo daugiau kompetencijų. Šiandieninės studentės jau dabar galvoja apie ateitį: profesines kompetencijas jos ugdosi atlikdamos ne tik privalomąsias, bet ir savanoriškas praktikas, savarankiškai mokosi vasaros atostogų metu. Merginų pasiekimai ir noras nuolat tobulėti buvo pastebėti: Verslo ir technologijų fakultetas Odetą Kalpokaitę, Rasą Remeikaitę ir Daivą Valiūnaitę pasiūlė kaip kandidates į METŲ ŽVAIGŽDĖS nominaciją geriausiųjų apdovanojimams „S.V.A.K.O. 2017“.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistė

Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Facebook komentarai