Tarp geriausių šalies studentų – ir Šiaulių valstybinės kolegijos atstovas

Šiaulių valstybinės kolegijos Kineziterapijos studijų programos trečiakursis Lukas Vaičiulis buvo pastebėtas kaip gabus ir aktyvus studentas – jam ateinantiems studijų metams skirta vardinė LR Prezidento Kazio Griniaus (biomedicinos mokslų studijų srities) stipendija. Sveikatos priežiūros fakulteto atstovas vienintelis Šiauliuose Švietimo ir mokslo ministerijos šiemet įvertintas prestižine stipendija, iš viso 2016–2017 studijų metams jos skirtos 28 gabiausiems šalies studentams.

Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines prezidentų stipendijas šiemet skirti 28 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla. Tarp jų – ir būsimam Sveikatos priežiūros fakulteto Kineziterapijos studijų programos trečiakursiui Lukui Vaičiuliui. Kitas keturias kolegijoms skiriamas stipendijas pelnė Vilniaus kolegijos studentai.

– Jaučiuosi tikrai puikiai! – paklaustas apie emocijas, sužinojus apie tokį įvertinimą, sakė L. Vaičiulis, aktyvus Kolegijos bendruomenės narys, Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės narys, Sveikatos priežiūros fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas, Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos narys, Kineziterapijos studijų programos komiteto narys, grupės seniūnas, įvairių projektų ir konkursų dalyvis, Kolegijos šokių studijos „Kolegos“ šokėjas.

Lukas Vaičiulis aktyviai dalyvauja Sveikatos priežiūros fakultete vykdomų studijų programų tobulinimo veiklose, savanoriauja, yra aktyvus Fakulteto studentų mokslinės draugijos narys, organizuoja renginius Kolegijos bendruomenei. „Metų studentai 2015“ rinkimuose L. Vaičiulis gavo nominaciją „Kolegijos siela“.

– Mane puikiai iliustruoja buvusio JAV prezidento Harry S. Truman žodžiai: „Niekaip negaliu suprasti, kodėl kiekvienas sutiktas žmogus nori mane paversti jų nuodėmių išklausytoju. Aš turbūt atrodau labai geraširdis – arba šiaip naivus. Vienaip ar kitaip, man patinka bendrauti su žmonėmis. Man patinka jiems padėti, ištraukti iš bėdų.“ Būtent! Man labai patinka bendrauti su žmonėmis ir išklausyti juos. Ir man tai puikiai sekasi, nes esu įvairiapusiška asmenybė. Nesu tas, kuris gyvenime darys viską, kad būtų  pastebėtas, pagirtas ar savanaudiškai paskatintas. Aš tiesiog plaukiu savo gyvenimo srove ir bandau išgauti kiek galima daugiau naudos iš visų man suteiktų galimybių ir kol kas man tai puikiai sekasi! – teigė Šiaulių valstybinės kolegijos studentas, pridūręs, kad patekti tarp 28 geriausių Lietuvos studentų – išties džiugi žinia.

DSC_0278

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanės Gintos Gerikaitės teigimu, K. Griniaus stipendija įvertintas studentas yra pareigingas, domisi pasirinkta profesija, geba integruoti teorines žinias į praktinę veiklą. Pasižymi komunikabilumu, kūrybiškumu, atsakingumu, imlumu naujovėms.

LR Prezidentų vardinių stipendijų tikslas – pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentus, skatinti studentus siekti labai gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinėje, meninėje  ir visuomeninėje veikloje. LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos gabiausiems studentams skiriamos jau dvyliktą kartą.

 Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

Šiaulių valstybinės kolegijos

Viešųjų ryšių specialistė

Urtė Drąsutytė

Aukštojo mokslo diplomai – studentų rankose

Šiandien Šiaulių valstybinėje kolegijoje įteikti paskutiniai šiais metais profesinio bakalauro diplomai – iš viso 2016 m. Kolegija išleido beveik 600 absolventų: 374 Verslo ir technologijų fakultete ir 221 Sveikatos priežiūros fakultete. Minėtuose fakultetuose ruošiami technologijos, socialinių ir biomedicinos mokslų studijų sričių specialistai.

Šiaulių valstybinės kolegijos

Viešųjų ryšių specialistė

Urtė Drąsutytė

Didžiąją absolventų dalį sudaro nuolatinės studijų formos studentai (iš 427 taip studijavusių 20 studijas baigė su pagyrimu), diplomus taip pat gavo 168 ištęstinės studijų formos studentai (iš jų 8 –su pagyrimu).

Šiais metais 11 absolventų gavo vardinę stipendiją (10 – Verslo ir technologijų fakultete, 1 – Sveikatos priežiūros fakultete.

73 studentai studijų laikotarpiu buvo išvykę pagal „Erasmus+“ mainų programą (33 atliko praktiką, 40 studijavo). Dar 9 absolventai artimiausiu metu išvyks atlikti absolventų praktikos.

Verslo ir technologijų fakultetas išleido didelį būrį Aplinkos apsaugos, Automobilių techninio eksploatavimo, Autotransporto elektronikos, Buhalterinės apskaitos, Elektros energetikos, Finansų, Informacijos paslaugų, Įmonių ir įstaigų administravimo, Multimedijos technologijų, Organizacijos komunikacijos vadybos, Tarptautinio verslo, Transporto logistikos technologijos, Statybos, Turizmo ir viešbučių bei Verslo ekonomikos studijų programų absolventų. Statybos studijų programą baigė ir 14 Ukrainos piliečių.

Su Sveikatos priežiūros fakultetu šiemet atsisveikino 221 absolventas. Šį fakultetą baigė daugiau nei pusšimtis būsimųjų socialinių darbuotojų ir beveik penkios dešimtys bendrosios praktikos slaugytojų. Tikimasi, kad į darbo rinką taip pat sėkmingai įsilies burnos higienistai, kineziterapeutai, kosmetologai, visuomenės sveikatos specialistai.

Kolegijos vadovai, sveikindami absolventus, pasidžiaugė jų akademiniais rezultatais, visuomeniškumu, sportiniais pasiekimais, linkėjo visokeriopos sėkmės ir išreiškė įsitikinimą, kad studijų metu įgytos žinios ir suformuoti įgūdžiai padės tvirtus būsimos karjeros pamatus, suteiksiančius galimybę patiems kurti savo ateitį.

Autorės nuotraukos

„Kolegija – mano vienintelė meilė…“

Į Verslo ir technologijų fakulteto jubiliejui skirtus renginius susirinko ir prisiminimais dalijosi ne tik čia dirbantys ir besimokantys žmonės, socialiniai partneriai, bet ir tie, kurie su šia mokymo įstaiga susiejo kelis savo gyvenimo dešimtmečius.

Jubiliejiniuose renginiuose kalbėta apie tai, kokie anksčiau buvo studentai, kaip jie keitėsi, buvę studentai pasakojo apie įdomiausias paskaitas ir didžiausią įtaką jiems padariusius dėstytojus, prisiminta ankstesnių laikų atmosfera, pasidžiaugta bendrais maloniais prisiminimais.Verslo ir technologiju fakulteto svente

Ada Alejūnaitė, Organizacijos komunikacijos vadybos studijų programos (OKV11) absolventė, Vytauto Didžiojo universiteto Integruotos komunikacijos studijų programos magistrantė

Kolegijoje įgytos žinios tikrai pravertė, ypač dėstytojos N. Trinkaitės vedamos viešojo kalbėjimo paskaitos. Studijuodama VDU, supratau, kad iš šių paskaitų atsinešiau daugiau žinių, palyginti su studentais iš kitų universitetų. Labai daug išmokau C. Lapkuvienės paskaitų metu. Ji išugdė dar didesnę pagarbą lietuvių kalbai ir norą kuo daugiau sužinoti, tobulėti.

Įsimintiniausi įvykiai buvo tarptautinis Šiaulių valstybinės kolegijos vertinimas, Organizacijos komunikacijos vadybos studijų programos vertinimas. Taip pat įsiminė ir tai, kad, studijuodama Kolegijoje, dalyvavau ir kartu su kitais studentais rengiau daugybę įvairių renginių: Arbatos dieną, diskusiją su Šiaulių miesto viešųjų ryšių specialistais apie viešųjų ryšių specialisto veiklą ir pan.

Raimonda Andrijauskaitė, Informacijos paslaugų studijų programos (IP12) absolventė

Studijų metu įgytos žinios itin pravertė, nes baigiau specialybę, susijusią su informacijos paieška, sklaida, analize. Naudingi buvo ne tik specialybės, bet ir bendrieji dalykai. Mano darbas susijęs su informacija, esu administratorė.

Liko tik patys geriausi prisiminimai apie studijas Kolegijoje: akimirkos su grupe ir grupės kuratore Aldona Černiauskiene paskaitose, renginiuose, kūrybiniuose projektuose, švenčių metu! Buvo naudinga, gera ir linksma studijuoti! Visada norėčiau grįžti atgal į studijų laikus, nes tai buvo patys geriausi metai! Labai pasiilgau savo dėstytojų, nes tai ypatingi žmonės, gerbiu juos.

Dalia Bojarskienė ir Arūnas Bojarskas, buvę dėstytojai

Susipažinome technikume, pradėjome artimiau bendrauti ir dabar gyvename kartu, dar nesusipykę. Aš [Dalia – aut. past.] pradėjau dirbti 1970 m., o Arūnas – 1961 m. Rengėme žemės ūkio ir pramonės elektrikus. Turėjau daug auklėtinių. Diplominius darbus jie gindavosi birželio mėnesį. Kai ateina darbų gynimų laikas, studentams reikia šieną pjauti, todėl kurso draugai važiuodavo ieškoti, sakydavo, kad šienas kiekvienais metais, o diplominis – kartą, todėl reikia važiuoti, tvarkytis. Kai pradėjau dirbti, ateidavo baigę aštuonias, devynias klases, visai jaunučiai. Atsimenu, reikėdavo budėti bendrabutyje (dabartinėje bibliotekoje), tai pirmakursiai, būna, vis skundžiasi, kad aukštesniųjų kursų studentai juos „apvalgo“. Pirmakursiai slėpdavo maistą, kurį atsiveždavo.

Skaityti toliau… „„Kolegija – mano vienintelė meilė…““

Pasvarstymai, skaičiai ir planai po jubiliejaus

2016 metai abiem Šiaulių valstybinės kolegijos fakultetams yra jubiliejiniai.

SONY DSC

Verslo ir technologijų fakultetui šiemet sukanka 55 metai. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla buvo įkurta 1946 m., todėl Sveikatos priežiūros fakultetas švenčia 70-metį. Kadangi apie fakulteto džiaugsmus ir rūpesčius daugiausia gali žinoti jam vadovaujantis žmogus, tinklaraštis MANO KOLEGIJA Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanės Gintos Gerikaitės paprašė atsakyti į kelis klausimus.

  1. Ar galima solidų aukštosios mokyklos fakulteto jubiliejų lyginti su žmogaus jubiliejumi? Papasakokite apie jubiliejui skirtus renginius, paaiškinkite, kodėl buvo sugalvota būtent tokia programa?

Tiesiogiai lyginti negalima, nes kuo daugiau metų aukštoji mokykla sėkmingai vykdo akademinę veiklą, tuo jos galimybės, perspektyvos, rezultatai gerėja. Tačiau sąsajų gal ir galima rasti, jeigu galvosime, kad, metams bėgant, gausėja patirtis. Kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau pasiekimų jis turi.

Jubiliejui minėti buvo skirta renginių savaitė balandžio 25–29 d.:

              Pirmadienis – SVEIKO KŪNO diena (jogos pamokėlė, netradicinis masažas, žolelių arbata).

              Antradienis – SVEIKOS SIELOS diena (gatvės muzikavimas, marškinėlių su Šiaulių valstybinės kolegijos simbolika lankstymo konkursas, fotonuotraukų konkursas).

              Trečiadienis – Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija STUDENTAS. MOKSLAS. SVEIKATA 2016.

              Ketvirtadienis – Tarptautinė mokslinė konferencija SALUS. SOCIETAS. SCIENTIA / SVEIKATA. VISUOMENĖ. MOKSLAS.

              Penktadienis – Susitikimas LAIKAS MŪSŲ NEKEIČIA – TIK TOBULINA.

Buvo pasirinkta tokia programa, kuri apie jubiliejų primintų Sveikatos priežiūros fakulteto socialiniams dalininkams: dabar studijuojantiems ir buvusiems studentams, dėstytojams, socialiniams partneriams, personalo ir ūkio darbuotojams, Fakulteto draugams ir kolegoms, buvusiems darbuotojams. Norėta visiems papasakoti apie Fakulteto ištakas, išryškinti akademinės veiklos sritis ir nuoširdžiai padėkoti, nes tik glaudus bendradarbiavimas ir bendravimas sudaro tvirtą dabarties ir ateities veiklos pagrindą.

  1. Jubiliejus visada susijęs su skaičiais. Ką skaičiai sako apie jūsų fakultetą: kiek turite studentų, kurios studijų programos yra populiariausios, kokie yra paskutinės sesijos vidurkiai, kiek dėstytojų dirba fakultete, koks jų amžiaus vidurkis?

Fakultete visos studijų programos yra populiarios. Populiariausia ir turinti didžiausią poreikį Lietuvoje ir pasaulyje yra Bendrosios praktikos slaugos studijų programa. Sveikatos priežiūros fakultetas jubiliejų pasitiko turėdamas 700 studentų. Fakultete dirba 49 dėstytojai, daugiausia dėstytojų, kuriems nuo 31 iki 45 metų. Paskutinės sesijos vidurkis – 8 balai.

  1. Aukštoji mokykla neįsivaizduojama be studentų. Kuo ypatingi jūsų fakulteto studentai? Ar norėtumėte keisti jų motyvaciją, požiūrį į karjerą, mokslą ir pramogas?

Fakulteto studentai labai atsakingai ir motyvuotai studijuoja, yra stropūs, siekia gerų rezultatų, žinių. Daugelis jau antrame kurse įsidarbina pagal būsimą profesiją. Mūsų studentai atsakingai žiūri į savo ateitį, yra pilietiški, paslaugūs, jautrūs kitų skausmui, geba padėti visoms bendruomenės narių grupėms. Jie supranta savanorystės reikšmę ir aktyviai joje dalyvauja. Be to, Sveikatos priežiūros fakulteto studentai labai linksmi, išradingi ir kūrybiški. Studentų atstovybė yra nuostabi. Mes didžiuojamės savo studentais, jie aktyviai dalyvavo organizuojant jubiliejinius renginius, rado rėmėjų.

Kaip ir viso pasaulio studentų bendruomenėse, taip ir Sveikatos priežiūros fakultete yra vienas kitas nemotyvuotas ir nestropus, bet tokių turime labai mažai.

  1. Laikas greitai bėga, todėl nespėsime pastebėti, kaip ateis ir kitas fakulteto jubiliejus. Kokią fakulteto viziją matote dar po 10 metų?

Modernus Sveikatos priežiūros fakultetas, išlaikęs savo senąsias tradicijas.

  1. Leiskite sau šiek tiek papokštauti. Įsivaizduokite, kad kaip tik jūsų fakultetui nežinomas geradarys padovanoja labai solidžią pinigų sumą, pavyzdžiui, 10 milijonų eurų. Pinigus reikia išleisti per 6 mėnesius. Kur investuotumėte tuos milijonus?

Atnaujintume studijų bazę, kurioje būtų moderniausia įranga, įkurtume Žmogaus senėjimo proceso stabilizavimo centrą, nupirktume moderniausio pasaulio universiteto biomedicinos laboratoriją ir pavadintume ją Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto mokslo studijų centru. Be to, nusipirktume komfortišką lėktuvą (keliautume į svečias šalis dėstyti, studijuoti, atlikti praktikos, pailsėti) ir sraigtasparnį, kuriuo Sveikatos priežiūros fakulteto administracija galėtų greitai nusigauti į miesto centrą ir atgal.

 

 

Gražiausios gamtos spalvos – konkursui skirtose nuotraukose

Sveikatos priežiūros fakultetas rinko geriausius bendruomenės fotografus.

Sveikatos priežiūros fakultete tris savaites vyko nuotraukų konkursas, skirtas fakulteto 70 metų jubiliejui paminėti.

Konkursui dešimt Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenės narių (Renata Domeikaitė, Vilija Gendvilaitė, Loreta Jankūnienė, Irena Kurauskienė, Milda Kuvikaitė, Laima Leščinskienė, Gabija Noreikaitė, Rima Petraitytė, Ieva Skritauskaitė) iš viso pateikė 30 nuotraukų. Nuotraukos buvo demonstruojamos viešai, todėl visi galėjo atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį darbą.

Kaip teigia vertinimo komisijos narė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Lina Liesienė, buvo įdomu pažvelgti į gamtą fakulteto dėstytojų, darbuotojų ir studentų akimis, suvokti, kas juos žavi, ties kokiomis gamtos virsmo akimirkomis sustoja žvilgsnis, atsiranda poreikis užfiksuoti, įamžinti. Konkursui pateiktose nuotraukose atspindėti visi keturi metų laikai, fotografių dėmesį labiausiai traukė peizažai. Kelionių vaizdai, Lietuvos gamtos spalvos atskleidžia akimirkos grožį ir perteikia nuotraukos autorių išgyventas nuotaikas.

Visų vertintojų skonis sutapo: komisijai labiausiai patiko Ievos Skritauskaitės, Mildos Kuvikaitės, Renatos Domeikaitės, Loretos Jankūnienės ir Irenos Kurauskienės fotografijos, o fakulteto bendruomenė geriausia fotografe pripažino Ievą Skritauskaitę (K 14). Įsimintiniausių nuotraukų autorės buvo apdovanotos suvenyrais su Sveikatos priežiūros fakulteto atributika.

Skaityti toliau… „Gražiausios gamtos spalvos – konkursui skirtose nuotraukose“

Tarptautiniai mokslo renginiai Sveikatos priežiūros fakultete

Sveikatos priežiūros fakultetas jubiliejų pasitiko mokslo renginiais.

Balandžio 27 d. Sveikatos priežiūros fakultete vyko 3-ioji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Studentas. Mokslas. Sveikata 2016“. Konferencijos metu buvo perskaityta daugiau negu 50 pranešimų įvairiais su sveikatos priežiūra, sveikatinimu, biomedicinos mokslų aktualijomis ir sveikatos priežiūros specialistų rengimu susijusiais klausimais. Renginio dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Turkijos diskutavo apie mokslo pasiekimus, dalijosi patirtimi. Konferencija organizuota kartu su Latvijos universiteto Rygos medicinos koledžu.

SPF Studentų

Balandžio 28 d. Sveikatos priežiūros fakultete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Salus. Societas. Scientia. Sveikata. Visuomenė. Mokslas“. Konferencijoje perskaityta beveik 60 pranešimų, diskutuota ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo, gyvenimo kokybės aspektų, sveikatinimo procedūrų poveikio asmens sveikatai, taikomųjų biomedicinos mokslų tyrimų, socialinės gerovės temomis, buvo organizuota apskrito stalo diskusija, kurioje dalytasi mintimis apie partnerystės vertę ugdant bendruomeniškumą ir holistinį požiūrį. Mokslininkai ir praktikai iš Lietuvos, Latvijos, Turkijos dirbo penkiose sekcijose. Mokslo renginį organizavo Šiaulių valstybinė kolegija kartu su Saimaa taikomųjų mokslu universitetu (Suomija), Latvijos universiteto P. Stradinio medicinos koledžu ir Mustafa Kemal universitetu (Turkija).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mintys ir idėjos respublikinėje studentų mokslinėje konferencijoje

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykusioje respublikinėje studentų mokslinėje konferencijoje kalbėta apie naujausių technologijų taikymą, ketvirtąją pramonės revoliuciją ir ateities perspektyvas.

Balandžio 21 d. Verslo ir technologijų fakultete vyko respublikinė studentų konferencija „Naujų technologijų taikymas“, kurioje buvo perskaityta beveik 40 pranešimų, kuriuose studentai aptarė aktualius naujausių technologijų taikymo klausimus ir su tuo susijusias problemas. Konferencijoje dalyvavo ne tik dabartiniai Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, bet ir tie, kurie Kolegiją baigė anksčiau, o dabar sėkmingai plėtoja verslą ir su savo Alma Mater ryšius palaiko jau kaip socialiniai partneriai.

bendra konferencijos

MANO KOLEGIJA kalbėjosi su keliais konferencijos dalyviais.

Skaityti toliau… „Mintys ir idėjos respublikinėje studentų mokslinėje konferencijoje“

MANO KOLEGIJĄ keičia … MANO KOLEGIJA

Pavasaris yra pokyčių metas ne tik todėl, kad po žiemos miego atsigauna gamta, į gimtuosius kraštus grįžta paukščiai, o visi žmonės taip pat nori keistis. Įsibėgėjus gražiausiam metų laikui, atėjo laikas ir Šiaulių valstybinės kolegijos mėnraščio MANO KOLEGIJA pokyčiams. Išleidę 100-ąjį mėnraščio numerį, jo kūrėjai verčia naują puslapį ir skelbia, kad skaitytojų dėmesio tikisi tinklaraštis MANO KOLEGIJA.

Kadangi gerų tradicijų nevalia pamiršti, tinklaraštis išsaugos tas temas, kurios buvo svarbios ir mėnraščiui: toliau supažindinsime su Šiaulių valstybinės kolegijos įvykiais ir aktualijomis, katedrų naujienomis, džiaugsimės gerąja patirtimi, susijusia ne tik su ERASMUS programa, bet ir su kasdieniais įpročiais ar darbais, sportininkų pasiekimais, prisėdę ant suolelio, kalbinsime talentingus ar išskirtinių pomėgių turinčius Kolegijos bendruomenės narius. Noriai priimsime studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų pasakojimus apie įvykius, renginius, publikuosime žinutes kitomis svarbiomis temomis.

Kuo tinklaraštis MANO KOLEGIJA skirsis nuo mėnraščio MANO KOLEGIJA? Pirmiausia tikimės būti operatyvesni, norime suspėti ne tik išgirsti ir pamatyti viską, kas vyksta Šiaulių valstybinėje kolegijoje, bet ir parašyti apie tai. Tikimės pakalbinti kuo daugiau Kolegijos bendruomenės narių, kad sužinotume, kaip jie gyvena, kuo domisi, kokias problemas sprendžia. Laukiame studentų, dėstytojų, darbuotojų nuomonių, kviečiame bendradarbiauti. Viliamės, kad visi kartu kursime MANO KOLEGIJĄ.