„Tyrėjų naktyje“ labiausiai domėtasi elektronika

Penktadienį visoje Europoje vykusioje „Tyrėjų naktyje“ dalyvavo gausybė šiuolaikiniu mokslu ir technologijomis besidominčių smalsuolių. Į Šiaulių valstybinę kolegiją daugiausia jaunųjų mokslininkų atvyko norėdami ką nors nauja sužinoti apie su elektronika susijusius bandymus ir visa tai išbandyti.

Jau ne pirmus metus prie „Tyrėjų nakties“, t. y. tarptautinio renginio, vykstančio paskutinį rugsėjo penktadienį, prisijungusi Šiaulių valstybinė kolegija kvietė į atviras laboratorijas, interaktyvią veiklą, demonstracijas, kūrybines dirbtuves ir paskaitas.

Tyrėjai VTF

Skaityti toliau… „„Tyrėjų naktyje“ labiausiai domėtasi elektronika“

Dėstytojas iš Lenkijos negaili pagyrų Kolegijos darbuotojams

Šiaulių valstybinė kolegija išleido dar vieną dėstytoją (jau trečią per rugsėjo mėnesį!). Svečias iš Lenkijos dvi savaites skaitė paskaitas Verslo ir technologijų fakulteto studentams.

Docentas habil. dr. Maciejus Kozlovskis (Maciej Kozłowski) atvyko iš Lodzės universiteto Ekonomikos instituto. Dėstytoją priėmė Verslo ir apskaitos katedra. Nuo rugsėjo 12 iki 23 dienos Buhalterinės apskaitos, Finansų ir Verslo ekonomikos studijų programų studentams jis skaitė paskaitas apie strateginį valdymą ir investavimo sprendimus. Dėstytojas į mūsų instituciją atvyko pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2016 metais, konkursą. Besirengiančio išvykti dėstytojo paprašėme pasidalyti savo įspūdžiais ir mintimis apie Šiaulius ir mūsų aukštąją mokyklą.

is lenkijos (1)

Skaityti toliau… „Dėstytojas iš Lenkijos negaili pagyrų Kolegijos darbuotojams“

Statybos studijų programos pirmakursių krikštynos

Krikštynos tęsiasi!

Rugsėjo 22 d. Statybos ir aplinkos inžinerijos katedroje vyko Statybos studijų programos pirmo kurso (S16) studentų krikštynos. Pirmakursių krikštynos – tradicinė šventė, rengiama kitų kursų studentų. Krikštynų metu rūmų vidiniame kieme „nuliai“ sąžiningai vykdė antrakursių nurodymus: skiedinyje ieškojo cento monetų, lindo per tunelį, kilnojo cemento maišą ir t. t. Neįvykdžiusiems užduočių buvo skiriamos baudos.

Smagiausias krikštynų momentas – priesaika. „Fuksai“, parklupdyti prieš krikštatėvius, kartojo priesaikos žodžius ir pasižadėjo besąlygiškai ją vykdyti.

Pirmakursiai narsiai įveikė visus jiems skirtus išbandymus ir nuo šiol drąsiai gali vadintis Šiaulių valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės nariais.

S 16 7

 S 16 6S 16 5S16 4

Kuratorė Laima Skridailaitė

Lietuvos socialinių darbuotojų dieną – pašnekesys apie tai, kas rūpi

Rugsėjo 27-ąją minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. 2016 metų rugsėjo 24 d. Socialinio darbo katedros lektorės Ginta Gerikaitė ir Nida Vaitiekienė dalyvavo Klaipėdos universitete organizuotoje Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos konferencijoje, kuri buvo skirta Lietuvos socialinių darbuotojų dienai paminėti.

Ši konferencija – puiki proga aptarti socialinius darbuotojus rengiančioms Lietuvos aukštosioms mokykloms ir socialiniams darbuotojams labai reikšmingus įvykius. Visuose pranešimuose buvo aptariami aktualūs su socialiniu darbu susiję klausimai. Pagrindinis pranešėjas profesorius K. Urponenas siekė klausytojams pateikti atsakymą į klausimą, ar socialinis darbas gali būti ekonomiškai naudingas. Konferencijoje gausiai dalyvavę Laplandijos universiteto atstovai dėmesį sutelkė į kitas su socialiniu darbu siejamas problemas. Pavyzdžiui, dr. J. Eidukevičiūtė aptarė socialinio darbo su šeimomis praktiką besikeičiančios Lietuvos visuomenės kontekste, R. Naujanienė kalbėjo apie socialinių darbuotojų profesijos pripažinimą visuomenėje, o S. Mačiulskytė apžvelgė socialinio darbo evoliuciją Lietuvoje.

Profesinės šventės proga kalbinome skirtingų kartų žmones, kurie savo gyvenimą jau susiejo arba žada susieti su socialiniu darbu. Mūsų pašnekovės – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė ir Socialinio darbo katedros lektorė Ginta Gerikaitė, Socialinio darbo studijų programos pirmakursės Beta Bendžiūtė ir Gerda Norkutė.

SONY DSC

Skaityti toliau… „Lietuvos socialinių darbuotojų dieną – pašnekesys apie tai, kas rūpi“

Dėstytojas iš Italijos: „Mano įspūdis daugiau nei teigiamas“

Tikriausiai ne vienas Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės narys pastarąsias dvi savaites atkreipė dėmesį į Kolegijos koridoriais skubantį kiek nelietuviškų veido bruožų vyriškį. Mandagus – kaskart prasilenkdamas tarstelėdavo „Hello“, neretai jo veidą puošdavo šypsena. Susipažinkite – tai dėstytojas iš Italijos dr. Edgardo Sica.

Docentas Edgardo Sica dėstyti į Šiaulių valstybinę kolegiją atvyko iš Italijos, Foggia universiteto. Verslo ir technologijų fakultete vizito metu jis dėstė ekonomikos pagrindus Buhalterinės apskaitos, Finansų, Tarptautinio verslo, Turizmo ir viešbučių studijų programų studentams. Dr. E. Sica Šiauliuose viešėjo nuo rugsėjo 12 iki 23 dienos. Dėstytojas mūsų institucijoje dirbo pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2016 metais, konkursą.

Antras iš kairės – dr. Edgardo Sica
Antras iš kairės – dr. Edgardo Sica

 

Skaityti toliau… „Dėstytojas iš Italijos: „Mano įspūdis daugiau nei teigiamas““

Europos kalbų dieną – pašnekesys apie užsienio kalbų svarbą, visuomenės požiūrį ir gražiausius žodžius

Tinklaraštyje MANO KOLEGIJA mintimis apie užsienio kalbų poreikį, jų prestižiškumą, būtinybę mokėti bendrauti svetimomis kalbomis ir dar daugiau dalijasi Šiaulių valstybinės kolegijos užsienio kalbų dėstytojai.

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Šių laikų pasaulyje, kuris yra beveik be sienų, gebėjimas kalbėti daugiau nei viena kalba yra jau ne privalumas, bet būtinybė. Iš mokyklų atėję su vienokiomis ar kitokiomis kalbų žiniomis, Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali toliau gerinti užsienio kalbų įgūdžius. Kolegijoje yra galimybė mokytis anglų, rusų, švedų ir vokiečių kalbų. Savaime suprantama, kad vien tik į paskaitų tvarkaraštį įtrauktų užsiėmimų neužtenka. Norint kuo geriau kalbėti užsienio kalba, reikia tam skirti kiek galima daugiau laiko: skaityti ta kalba, žiūrėti filmus, televizijos laidas, tiesiog nevengti progų pabendrauti su kitakalbiais žmonėmis.

Dar daugiau apie santykį su užsienio kalbomis gali pasakyti tie žmonės, kurie kitus moko kalbėti angliškai, rusiškai, vokiškai ir kt.

Šiaulių valstybinės kolegijos užsienio kalbų dėstytojams buvo užduoti tokie klausimai:

1. Papasakokite šiek tiek apie save: kodėl pasirinkote būtent šią užsienio kalbą (užsienio kalbas), kur studijavote, galbūt buvote kokiose nors stažuotėse, kurį laiką gyvenote užsienio šalyje etc.

2. Kaip, Jūsų nuomone, keičiasi ne tik studentų, bet ir apskritai visos visuomenės požiūris į užsienio kalbą (kalbas), kurios (kurių) Jūs mokote. Kas lemia požiūrių kaitą?

3. Kiek kiek kalbų ir kodėl turi mokėti šiuolaikinis vaikinas ar mergina?

4. Ar yra užsienio kalba, kurios nemokate, bet labai norėtumėte išmokti?

5. Parašykite tą užsienio kalbos, kurios Jūs mokote, žodį, kuris Jums skamba gražiausiai.

Kalbos 2

Skaityti toliau… „Europos kalbų dieną – pašnekesys apie užsienio kalbų svarbą, visuomenės požiūrį ir gražiausius žodžius“

Fuksai tapo tikrais studentais

Paskaitos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vakar prasidėjo kaip įprasta, o popiet pirmakursių laukė linksmos užduotys ir pirmieji studentiški išbandymai, kurių metu patikrinti komandinio darbo įgūdžiai, loginis mąstymas – taip fuksai galų gale tapo visaverčiais studentais.

Krikstynos 2 Skaityti toliau… „Fuksai tapo tikrais studentais“

Profesorių dr. Mati Pääsuke iš Estijos sužavėjo aktyvūs studentai ir moderni mokymo bazė

Džiaugiamės, kad 2016–2017 mokslo metais į Šiaulių valstybinę kolegiją dėstyti atvyks 4 dėstytojai iš įvairių užsienio šalių. Paskaitos, kurias skaito užsieniečiai, neabejotinai praturtina studentų žinias. Profesorius Mati Pääsuke pasakojo, kad studentai Lietuvoje ir Estijoje yra panašūs, jokių kultūrinių ar kitokių skirtumų savo viešnagės metu jis nepastebėjo.

 

destytojas iš Estijos
Iš kairės: Reabilitacijos katedros lektorė dr. Vaida Berneckė, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatorė Viktorija Gusevičienė, profesorius  dr. Mati Pääsuke ir Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja Gina Ožekauskaitė.

Mati Pääsuke iš Tartu universiteto į Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedrą atvyko pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2016 metais, konkursą. Profesorius vizito metu skaitė paskaitas Kineziterapijos studijų programos studentams ir dalijosi patirtimi viena iš aktualiausių būsimiesiems kineziterapeutams tema – kineziologija. Svečio iš Estijos vizitas Šiaulių valstybinėje kolegijoje truko nuo rugsėjo 5 iki rugsėjo 16 dienos.

Norėdami sužinoti profesoriaus mintis apie vizitą Šiauliuose, prieš jam išvykstant uždavėme keletą klausimų. Skaityti toliau… „Profesorių dr. Mati Pääsuke iš Estijos sužavėjo aktyvūs studentai ir moderni mokymo bazė“

Jei TYRĖJŲ NAKTIS Šiauliuose – tai tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje!

Jau ne pirmus metus Šiaulių valstybinė kolegija jungiasi prie „Tyrėjų nakties“ – tarptautinio renginio, vykstančio paskutinį rugsėjo penktadienį. Kokių įdomybių projekto dalyviams pasiūlysime šiemet? Susidomėjusių laukia atviros laboratorijos, interaktyvios veiklos, demonstracijos, kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos. Registracija jau vyksta.

Tarp šiųmečių veiklų – 3D modelių spausdinimas, mirksiukų litavimas, eksperimentai su nuostabiaisiais RGB šviestukais ir kiti įdomūs užsiėmimai, susiję informacijos mokslais, sveika aplinka, svajonių namo statybomis.

tyreju naktis
Vieno iš užsiėmimų dalyviai susipažins su 3D spausdinimo technologija

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas kviečia domėtis automobilių techninių parametrų nustatymu, robotika – „Tyrėjų naktyje“ kviesime suprojektuoti, sukonstruoti ir užprogramuoti savo robotą!
Skaityti toliau… „Jei TYRĖJŲ NAKTIS Šiauliuose – tai tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje!“

„Šiaulių dienų“ eisenoje Kolegiją lydėjo gera nuotaika ir skambus šūkis

Savaitgalį visi Šiauliai skambėjo nuo šurmulio, garso, muzikos, judesio – iškilmingai ir triukšmingai paminėtas 780-asis miesto gimtadienis.

 

Gimtadienio renginius penktadienio vakarą pradėjo spalvinga eisena. Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai, žingsniuodami tarp gausybės eisenos dalyvių, linksmai skandavo: „Skamba miestas ir dainuoja, čia Kolegija žygiuoja!” Kartu buvo įveikta kelio atkarpa nuo Ragainės progimnazijos iki Aušros alėjos ir Dvaro gatvės kampo.

eisena (1) Skaityti toliau… „„Šiaulių dienų“ eisenoje Kolegiją lydėjo gera nuotaika ir skambus šūkis“