Studijos Mažeikiuose – regiono poreikiams

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius.

Mažeikiai – miestas Žemaitijoje, dažnai vadinamas naftininkų miestu. Mažeikių regione veikia daug verslo subjektų, yra įvairių organizacijų, kurioms reikalingi veiklūs, veržlūs, imlūs inovacijoms žmonės.Profadienis Mazeikiu fakultete

Iki 2016 m. rudens Mažeikiuose studijuoti kvietė Žemaitijos kolegijos padalinys, kuriame buvo vykdomos Verslo vadybos, Įmonių ir įstaigų administravimo, Logistikos vadybos, Buhalterinės apskaitos studijų programos (buvo galima rinktis ir nuolatinę, ir ištęstinę studijų formas). Per 13 veiklos metų Mažeikių fakultetas išleido daug kvalifikuotų specialistų, kurie papildė vietinę darbo rinką, kūrė verslo įmones, dalis absolventų išvyko į užsienį.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Mažeikiuose savo veiklą pradėjo Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro skyrius. Gerai įrengtose patalpose, aprūpintose kompiuterine įranga, veikia biblioteka. Darbuotojų kolektyvas (skyriaus vedėja, specialistė, 3 dėstytojai, kiti dėstytojai, atvažiuojantys iš Šiaulių) yra pasirengęs vykdyti Buhalterinės apskaitos, Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programas, siūlo mokymus, seminarus, kursus, neformalųjį ugdymą. Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius organizuoja renginius, bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, verslo, biudžetinėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis.

Mažeikių patalpospatalpos Mažeikiuose

Skyriuje mokosi ne tik Mažeikių, bet ir kitų rajonų (Telšių, Skuodo, Akmenės, Kauno) gyventojai, siekiantys įgyti žinių. Studentai ir studijuoja, ir dalyvauja įvairiose veiklose: projektuose, seminaruose, kursuose. Organizuojamos pirmakursių krikštynos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinės studentų dienos, Verslo dienos paminėjimai ir kiti renginiai.

Mes atviri visuomenei, esame pasirengę tenkinti esamų ir būsimų studentų poreikius, pasiruošę įgyvendinti Šiaulių valstybinės kolegijos strateginius tikslus.

Marija Labžentienė

Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyriaus vedėja