Susipažinkite su kolegomis iš Telšių

Nuo šių mokslo metų pradžios Šiaulių valstybinė kolegija turi savo padalinį Žemaitijos sostinėje – Telšiuose darbą pradėjo Mokymo paslaugų centro skyrius. Laikas susipažinti su kolegomis iš arčiau.

Šiek tiek istorijos

Skyriaus vadovė Jurgita Venclovienė papasakojo, kad studijos Telšiuose pradėtos vykdyti prieš daugiau nei keturis dešimtmečius. 1975 metais įkurta Telšių kultūros mokykla, kurioje pradėti rengti kultūros ir švietimo specialistai (dramos režisūra ir choreografija), bibliotekininkai.

1992 metais Telšių aukštesnioji kultūros mokykla reorganizuojama – prijungiama prie Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos. Reorganizuotoje mokykloje rengiami muzikos, choreografijos, dailės ir darbų mokytojai.

1998 metais Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dailės skyrius pradeda ruoštis reorganizacijai – jungimuisi su Vilniaus dailės akademija.

Pedagogikos skyrius ir toliau rengia būsimuosius mokytojus.

Nuo 2003 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ISAK-588 „Dėl Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos reorganizavimo“ Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla (pedagogikos skyrius) prijungiama prie Žemaitijos kolegijos ir tampa Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultetu.

Fakultete, be jau minėtų pedagoginių studijų programų, pradedamos vykdyti Kaimo turizmo vadybos, Socialinio darbo, Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos. Nuo 2012 m. pradėta vykdyti Turizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programa.

2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805 Lietuvos Respublikos Vyriausybė likviduoja Žemaitijos kolegiją.

2016 m. rugsėjo 1 d. Telšiuose aukštojo mokslo studijas pradeda vykdyti Šiaulių valstybinė kolegija.

Telsiu mokymo centro nuotraukos

Skaityti toliau… „Susipažinkite su kolegomis iš Telšių“