Lietuvos socialinių darbuotojų dieną – pašnekesys apie tai, kas rūpi

Rugsėjo 27-ąją minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. 2016 metų rugsėjo 24 d. Socialinio darbo katedros lektorės Ginta Gerikaitė ir Nida Vaitiekienė dalyvavo Klaipėdos universitete organizuotoje Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos konferencijoje, kuri buvo skirta Lietuvos socialinių darbuotojų dienai paminėti.

Ši konferencija – puiki proga aptarti socialinius darbuotojus rengiančioms Lietuvos aukštosioms mokykloms ir socialiniams darbuotojams labai reikšmingus įvykius. Visuose pranešimuose buvo aptariami aktualūs su socialiniu darbu susiję klausimai. Pagrindinis pranešėjas profesorius K. Urponenas siekė klausytojams pateikti atsakymą į klausimą, ar socialinis darbas gali būti ekonomiškai naudingas. Konferencijoje gausiai dalyvavę Laplandijos universiteto atstovai dėmesį sutelkė į kitas su socialiniu darbu siejamas problemas. Pavyzdžiui, dr. J. Eidukevičiūtė aptarė socialinio darbo su šeimomis praktiką besikeičiančios Lietuvos visuomenės kontekste, R. Naujanienė kalbėjo apie socialinių darbuotojų profesijos pripažinimą visuomenėje, o S. Mačiulskytė apžvelgė socialinio darbo evoliuciją Lietuvoje.

Profesinės šventės proga kalbinome skirtingų kartų žmones, kurie savo gyvenimą jau susiejo arba žada susieti su socialiniu darbu. Mūsų pašnekovės – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė ir Socialinio darbo katedros lektorė Ginta Gerikaitė, Socialinio darbo studijų programos pirmakursės Beta Bendžiūtė ir Gerda Norkutė.

SONY DSC

Skaityti toliau… „Lietuvos socialinių darbuotojų dieną – pašnekesys apie tai, kas rūpi“